PR NEWS » เอสโซ่ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งสามครั้งจากแคมเปญ “ขับได้ไกล แถมได้โชค”

เอสโซ่ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งสามครั้งจากแคมเปญ “ขับได้ไกล แถมได้โชค”

3 กุมภาพันธ์ 2017
616   0

   
นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (กลาง)

มอบรางวัลที่ 1 (รถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส)

แก่นางฐินีนารถ วาจีสิทธิ์ (ซ้าย)

  นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ขวา)

มอบรางวัลที่ 2 (รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่)

แก่นางสาวสุวรรณา ลี่มงคลกุล (ซ้าย)

 

ครั้งที่ 2

   
นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ขวา)

มอบรางวัลที่ 1(รถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส)

แก่นายอานนท์ เสลิ่ม (ซ้าย)

  นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ขวา)

มอบรางวัลที่ 2 (รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่)

แก่นายประสาท เสละ(ที่ 1 จากซ้าย)

 

 

ครั้งที่ 3

   
นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ซ้าย)

มอบรางวัลที่ 1(รถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส)

แก่นายประพันธ์  ธีระรัตน์(กลาง)

  นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ (ขวา)

มอบรางวัลที่ 2 (รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่)

แก่นายเจษฏา  ภัทรกิจนิรันดร์(กลาง)

 

กรุงเทพฯ 2ก.พ. 2560:บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน นำโดยนางสาวจิราพรรณ  เปาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบรางวัลใหญ่ รถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า อัลติสและรถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาท ไอโฟน 6S และรางวัลอื่นๆรวม 93 รางวัล มูลค่ากว่า 6,500,000บาท แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “ขับได้ไกล แถมได้โชค” จากน้ำมันเครื่องโมบิล ทั้งหมด 3 ครั้ง

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ รถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส และรถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ จากการส่งรหัสชิงโชคในแคมเปญ“ขับได้ไกล แถมได้โชค” ได้แก่

ครั้งที่ 1นางฐินีนารถ วาจีสิทธิ์ จากจังหวัดนครปฐม และ นางสาวสุวรรณา ลี่มงคลกุล จากจังหวัดกรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 นายอานนท์  เสลิ่มและ จากจังหวัดภูเก็ต และนายประสาท เสละ จากจังหวัดร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 3นายประพันธ์  ธีระรัตน์จากจังหวัดกรุงเทพฯ และนายเจษฏา  ภัทรกิจนิรันดร์ จากจังหวัดสงขลา

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ เว็บไซต์